NABA Technology d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice (www.nabatech.eu) učiniti pristupačnima u skladu sa

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

(“Narodne novine”, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi

Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

(SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište NABA Technology d.o.o. koje se nalazi na adresi: http://nabatech.eu/

Stupanj usklađenosti

Instalacijom opcija za promjenu veličine i vrste fonta, promjenu kontrasta i promjenu boje pozadine izvršena je početna prilagodba mrežnog sjedišta www.nabatech.eu u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Mrežno sjedište www.nabatech.eu djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • tekst nije u potpunosti poravnan po lijevoj margini
  • dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku.

NABA Technology d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti s ciljem usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 06. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je metode testiranja i procjene slijepih i slabovidnih osoba tvrtke Tiflo globus, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem različitih dostupnih alata te vlastitom procjenom.

NABA Technology d.o.o. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste NABA Technology d.o.o.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta NABA Technology d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@nabatech.eu.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr