Najveća promjena u industriji strojne obrade u bliskoj prošlosti je CNC, tj. kompjutorska numerička kontrola. S tim promjenama došlo je osim do promjene u radu operatera na srojevima i do promjene inženjerskog posla, konstrukcije i dizajna. Jedina ograničenja strojevima sada su samo mehanička stoga dolazi do pojave strojeva s 5-osi.

5 osno glodanje

Što je 5-osno CNC glodanje?

Zahtjevne i kompleksne zakrivljene površine obraĎivale su se na 3-osnim strojevima za glodanje, a nedostatak dviju osi kompenzirao se raznim specijalnim alatima, prihvatima obratka i obradom dijela s nekoliko strana. Raznim kompanijama tada je postalo jasno da je neophodno uvesti 5-osnu obradu u svoje poslovanje. Vrhunac strojne obrade kompleksnih komada nekada, sada je postao standard u proizvodnoj CNC industriji. Strojevi s 5 osi omogućuju uštedu na vremenu obrade, veću preciznost na kompleksnim komadima i općenito unapreĎuju proces proizvodnje. 5-osni strojevi promjenili su i pristup dizajniranju. U nekim slučajevima uvoĎenje 5-osnih strojeva jeftinije je od klasičnog 3 osnog glodanja.

Gledajući u povijest 5-osna obrada počinje s potrebama avioindustrije, 50-ih godina 20. stoljeća budući da je postojala potreba za takvom obradom kod izrade opreme za transport, konstrukciju, kućne aplikacije itd. Bilo je potrebno obraditi zahtjevne i kompleksne površine, što je uključivalo jedino 5-osnu geometriju. Početak 5-osne obrade seže u 1958- g. kada je uspostavljen jedan od prvih projekta u U.S. Air Force. Cincinnati Milacron Milling Machine Co. koji imao je ugovor o 5-osnoj vertikalnoj glodalici koja je trebala biti pogonjena sa 3 tzv. „kontrolera“. Cijeli projekt nazvan je “Opium Mill” Naziv je podsjećao na koncept koji nije bio u doticaju sa stvarnošću za tadašnje vrijeme. Stroj je imao 5 osi gibanja (X, Y, Z, A i B). Jedan kontroler bio je zadužen za translacijsko gibanje triju osi (X,Y,Z). Drugi kontroler je bio zadužen za prvu rotacijsku os (A). Treći kontroler je bio zadužen za drugu rotacijsku os (B). Stroj je uključivao mehaničko računalo koje je pratilo dubinu glodala triju translacijskih osi (X, Y, Z) i dva kuta nagiba rotacijskih osi (A i B). Bez NC tehnologije, koncept nije bio praktičan za upotrebu pa razvoj 5 osnih strojeva svoj vrhunac doživljava tek danas kada je CNC tehnologija postala uobičajena u strojnoj obradi.